ข่าวสาร

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) และ ซีนาไลส ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SEESET Real-Timeวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) และ ซีนาไลส ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SEESET Real-Time Machine Monitoring


บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VST ECS (Thailand) ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับบริษัท ซีนาไลส จำกัด ผู้ให้บริการด้านงานออกแบบซอฟต์แวร์และโซลูชันเครือข่ายไอที และปัจจุบันเป็น Independent Software Vendor (ISV) ของบริษัทฯ โดยนายสุรเชษฐ์ สุทธิวิลัย กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ SEESET Real-Time Machine Monitoring ซึ่งซีนาไลสเป็นผู้พัฒนาและเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จัดจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรุกตลาด IIoT (Industrial Internet of Things) โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์ม IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการทำงานผ่านอุปกรณ์ Dell Edge Gateway 5000 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยเป็นขุมพลังหลักในการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์และโซลูชันให้เกิดเสถียรภาพในการใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล


อนึ่ง สำหรับ SEESET เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพช่วยบันทึกเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรอย่างเที่ยงตรง แม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุง ประมวลผล เช่น เพื่อนำมาวางแผนการผลิต, การลดต้นทุนการผลิต, การประเมินผลการทำงาน, การวัดค่า KPI ของพนักงาน, ลดปริมาณการใช้เอกสารและเก็บเอกสารแบบเดิมๆ ฯลฯ รวมถึงการเชื่อมโยงเข้าสู่โปรแกรม ERP และ MRP ก็สามารถพัฒนาเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน#VSTECSth #Zenalyse #SEESET #SEE2S #DELL