บริษัท ซีนาไลส จำกัด

SEESET-UI1.png

วันที่  6 สิงหาคม 2552 บริษัท ซีนาไลส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น ผู้ให้บริการด้านงานออกแบบ Software และ IT Network Solution ด้วยการคิดค้น และไม่หยุดนิ่ง

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Software ให้เกิดการทำงานของเครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิภาพให้สูงสุด ภายใต้ชื่อ “SEESET” ในปี 2556 และในปี  2557 Software “SEESET” ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นทำให้ PATLITE บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สัญญาณเตือน จากญี่ปุ่น ที่มากด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และมีสาขาทั่วโลก เล็งเห็นถึงศักยภาพของทางบริษัท จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาอุปกรณ์ Hardware เป็นเทคโนโลยีแบบไร้สาย ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้ บริษัท ซีนาไลส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และพัฒนาระบบ Software  บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ และเกิดผลที่ดีที่สุด

ZENALYSE

Zenalyse Company Limited

Address: 555/94 Sukapiban 5 Rd.Orgern , Sai Mai Bangkok 10220 

arrow&v

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

"การปฏิบัติงานเพื่อผลิตภาพและผลิตผลสูงสุดของลูกค้า คือเป้าหมายหลักของเรา"

ZENALYSE