ข่าวสาร

แชร์หลัก 4M เทคนิคลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตที่องค์กรต้องรู้!

รู้หรือไม่ การบริหารวางแผนงานเพื่อการผลิตให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปด้วยหลัก 4M ที่เราอยากแชร์!1.Material

คือการใช้วัตถุดิบให้สูญเสียหรือเหลือใช้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ รวมถึงวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบเข้าโรงงานให้ทันเวลาและเพียงพอต่อกระบวนการผลิตด้วย

2.Man

คือการจัดสรรให้บุคลากรใช้ทักษะการทำงานอย่างเต็มที่เต็มควาสามารถ โดยองค์กรต้องให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องทั้งยังต้องวางแผนดูแลบุคคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด

3.Machine

คือการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการทำงาน เช่น เครื่องจักรหรือซอฟต์แวร์ดีๆ ที่เอื้ออำนวยการทำงานและยังต้องใส่ใจในเรื่องของสถานที่ที่ช่วยให้งานโฟลว์ไปได้ดี เพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มที่อีกด้วย


4.Method

คือการหาวิธีที่เหมาะสมช่วยให้ร่างกายทำงานให้ได้ผลผลิตดีเยี่ยมมีการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานซึ่งให้หลักการเคลื่อนไหวโดยวิธีประหยัดนั่นคือ Motion Economy เอื้อประโยชน์ต่อผู้ทำงานให้ให้การปฏิบัติงานสะดวกและเหนื่อยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้