ZENALYSE

Professional Software Developer

IT & Network Solution

Untitled-2dscs-01.png

SEESET เป็น software ที่มีประสิทธิภาพช่วยบันทึกเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรอย่างเที่ยงตรง แม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุง ประมวลผล

SEESET™

ระบบที่มีวัตถุประสงค์ในการติดตามการทำงานของเครื่องจักรแบบ Real-Time เพื่อลดความสูญเสียทางเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต ให้ผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเก็บข้อมูลพฤติกรรมของเครื่องจักร และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรโดยรวม (OEE)

dsfdsf-01.png

SEESET Real-Time Machine Monitoring เป็น Software ที่ใช้ในการติดตามสถานะของเครื่องจักรแบบ Real-Time ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปสู่การผลิตแบบลีน (Lean production)

SEESET Real-Time Machine Monitoring Software

SEESET™

fsdgdgd-01.png

ออกแบบและพัฒนา Software

ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

บริษัทฯ รับพัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้เข้ากับฟังค์ชั่นและความต้องการของลูกค้าที่ซับซ้อน ต่างกันไปตามการทำงานของแต่ล่ะองค์กร และง่ายต่อการใช้งานด้วย..

บริษัทฯ รับพัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้เข้ากับฟังค์ชั่นและความต้องการขอลูกค้าที่ซับซ้อน ต่างกันไปตามการทำงานของแต่ล่ะองค์กรและง่ายต่อการใช้งานด้วย..

บริษัทฯ เป็นผู้ชำนาญการออกแบบระบบไฟฟ้าและงานสื่อสารทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารรวมถึงเดินสาย Lan โดยทีมงานคุณภาพ network engineer..

ระบบงานไฟฟ้า
และงานสื่อสาร

ffdrgtg-01.png

HYVE คืออีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันกับบริษัท ซีนาไลส เป็นแบรนด์ที่มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นในการเดินสาย หรือเชื่อมต่อ Network Cable ที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากบริษัทต่างๆ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึง องค์กรขนาดใหญ่ เช่น IKEA

dfdfdee-01.png

IT &Network Solution บริษัทฯ ให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ..

ระบบงานไอทีโซลูชั่น

IT &Network Solution บริษัทฯ ให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ..

dgsgsgsgdfgdfs-01-01.png
 

สุดยอดงานศิลป์เชิงนวัตกรรม IoT ที่จะเปลี่ยนแปลงสายงาน
การผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพการบริหาร

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

สร้างศักยภาพที่มากกว่า

ในเวลาที่เท่ากัน

ทันที Real-Time

2136717-02.png

1

สร้างประสิทธิภาพการบริหาร

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

สายการผลิต เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ ดำเนินไปสู่ความสำเร็จ จากการแข่งขันในตลาดที่สูง การทำให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด รีดประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตออกมาให้ได้มาที่สุด จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก ส่งผลไปถึง กำไรที่สูงขึ้นจากต้นทุนที่ต่ำลง SEESET จึงเป็นระบบที่คุ้มค่าที่สุด ที่จะช่วยให้คุณขจัดปัญหาดังกล่าว และมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาด ที่ดุเดือดในปัจจุบัน

สร้างศักยภาพที่มากกว่า

ในระยะเวลาที่เท่ากัน

2

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน เกิดมาจากสาเหตุอะไร SEESET จะเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากเครื่องจักรเอง หรือการบริการจัดการที่ผิดพลาด สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนา แผน และเติมเต็มศักยภาพในสายการผลิต

3

ทันที Real-Time

ระบบ SEESET มีฟังก์ชั่นที่ชื่อ Live Board ซึ่งสามารถทดแทน Production Board ที่ติดตั้งกันในไลน์การผลิต ที่มีมูลค่าที่สูง สามารถใช้ดูได้เพียง Target และ Plan ในแต่ละวัน แต่ในฟังก์ชั่น Live Board ของ SEESET นั้นสามารถแสดงผลได้บนหน้าจอ Smart TV สามารภเปลี่ยนสลับเป็นหน้า Interface อื่นๆได้ รวมไปถึงหน้า Live board สามารถดูพฤติกรรมของเครื่องจักร ตั้งแต่เริ่ม Run มาได้ เพียงแค่คลิกที่ชื่อเครื่องจักร

 
 
 

ลูกค้าของเรา

Untitled-1หกเกเ-01.png

ผลงาน

Untitled-1หกเกเ-01.png

"การปฏิบัติงานเพื่อผลิตภาพและผลิตผลสูงสุดของลูกค้า คือเป้าหมายหลักของเรา"

ZENALYSE