Banner_SEESETCollaboration_1_Test.png

SEESET เป็น software ที่มีประสิทธิภาพช่วยบันทึกเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรอย่างเที่ยงตรง แม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุง ประมวลผล

SEESET™

dsfdsf-01.png

SEESET Real-Time Machine Monitoring เป็น Software ที่ใช้ในการติดตามสถานะของเครื่องจักรแบบ Real-Time ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปสู่การผลิตแบบลีน (Lean production)

SEESET™

fsdgdgd-01.png

ออกแบบและพัฒนา Software

บริษัทฯ รับพัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้เข้ากับฟังค์ชั่นและความต้องการขอลูกค้าที่ซับซ้อน ต่างกันไปตามการทำงานของแต่ล่ะองค์กรและง่ายต่อการใช้งานด้วย..

บริษัทฯ เป็นผู้ชำนาญการออกแบบระบบไฟฟ้าและงานสื่อสารทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารรวมถึงเดินสาย Lan โดยทีมงานคุณภาพ network engineer..

ระบบงานไฟฟ้า
และงานสื่อสาร

ffdrgtg-01.png
dfdfdee-01.png

IT &Network Solution บริษัทฯ ให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ..

ระบบงานไอทีโซลูชั่น

 

สุดยอดงานศิลป์เชิงนวัตกรรม IoT ที่จะเปลี่ยนแปลงสายงาน

การผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพการบริหาร

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

สร้างศักยภาพที่มากกว่า

ในเวลาที่เท่ากัน

ทันที Real-Time

1

สร้างประสิทธิภาพการบริหาร

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

สายการผลิต เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ ดำเนินไปสู่ความสำเร็จ จากการแข่งขันในตลาดที่สูง การทำให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด รีดประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตออกมาให้ได้มาที่สุด จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก ส่งผลไปถึง กำไรที่สูงขึ้นจากต้นทุนที่ต่ำลง SEESET จึงเป็นระบบที่คุ้มค่าที่สุด ที่จะช่วยให้คุณขจัดปัญหาดังกล่าว และมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาด ที่ดุเดือดในปัจจุบัน

สร้างศักยภาพที่มากกว่า

ในระยะเวลาที่เท่ากัน

2

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน เกิดมาจากสาเหตุอะไร SEESET จะเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากเครื่องจักรเอง หรือการบริการจัดการที่ผิดพลาด สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนา แผน และเติมเต็มศักยภาพในสายการผลิต

3

ทันที Real-Time

ระบบ SEESET มีฟังก์ชั่นที่ชื่อ Live Board ซึ่งสามารถทดแทน Production Board ที่ติดตั้งกันในไลน์การผลิต ที่มีมูลค่าที่สูง สามารถใช้ดูได้เพียง Target และ Plan ในแต่ละวัน แต่ในฟังก์ชั่น Live Board ของ SEESET นั้นสามารถแสดงผลได้บนหน้าจอ Smart TV สามารภเปลี่ยนสลับเป็นหน้า Interface อื่นๆได้ รวมไปถึงหน้า Live board สามารถดูพฤติกรรมของเครื่องจักร ตั้งแต่เริ่ม Run มาได้ เพียงแค่คลิกที่ชื่อเครื่องจักร

 
 
 

ลูกค้าของเรา

ผลงาน

บทความ

โครงการที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

125

ปริมาณลูกค้า

141

ระดับความปลอดภัย

100%

การสนับสนุน

24/7

"การปฏิบัติงานเพื่อผลิตภาพและผลิตผลสูงสุดของลูกค้า คือเป้าหมายหลักของเรา"

ZENALYSE

021587338
Sales@zenalyse.co.th
Zenalyse Company Limited
ที่อยู่ 555/94 
 
แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพฯ 10220
 
Email : sales@zenalyse.co.th
Tel : 02-1587338-9
Fax : 02-1587340